Utrusta bilen inför vintern

Om du är förare inom en motorsport vet du alla risker med sporten och hur viktigt det är att skydda sig. Lika viktigt är det också när du kör på vanliga vägar och i vanlig trafik. Ibland är det något som många bilister glömmer och tror att vägarna är deras privata rallybanor.

Speciellt viktigt är det att inte köra för snabbt när du har något på taket eller kör med släpvagn. Här sker förändringar rörande förutsättningarna vid körning på många olika plan. Det mest praktiska är att ha ett takräcke med en box. Ett bra takräcke hittar du genom att ta en titt online.

Utrustning för rallybilar

För att återkomma till dig som kör rally. Här handlar det inte om att skaffa takräcke och takbox. Det skulle bara vara något som förhindrar dig att prestera. För dig gäller all utrustning som inte skapar luftmotstånd.

Många gånger kan då olika spoilers hjälpa. Ytterligare en fördel med spoilers, är att de också kan trycka ned bilen på marken och ge bättre väghållning. Sist men inte minst ska du alltid tänka på att lite är mycket. Med andra ord handlar det om att ha så lite utrustning som möjligt för att minimera bilens vikt.

Category: Bil